UL PITUR 

di Giovanni Caminada  Cürs S. Güttard 147 - 6830 Ciàss

Pitur Decoradür Vernisadür

Sbianchi i cà e i capanünn - vernisi de tücc - ta metì la carta süra i mür - ta decori tücc quel che tà vòrat    
150 ann dè esperienza tramandada da pà in fiö da quatar generaziün.
Vegni föra a vedè i laürà senza fà pagà nagòt! Ciamà adess!

Cülur e Decuraziün

Dagh un pü de culür ala tua cà  fa quel che tà vorat e quel che tà piass.Se duperì la pitura giüsta  tà pödat netà i mürr ancha cunt la spazzetà el savün senza fà disastar! Tà spendat men de quel che tà pensat. 
 Fù in pressa, sun nett e tà custi ul giüst


Vernisadür

Tà vernisi port, finestar, canceii e ringhier e tutt quell che ghè de vernisàa. Düperi sempar vernis bünn e chè inquinan pöcc e spuzzan mia, in düa podì i fù a spruzz che vegnan forà püsee bei.
Fù sempar in pressa, sun nett e tà custi ul giüst

Cümè che tà ma trövät

N'dua sün

 

Cürs San Güttard 147 (passà dentar dal vicül Oldelli)

6830 - Cìass

Svizzera

 
la mail
 
Natel

Scrivüm

Formularì